Ateitis nėra svarbi

Ateitis nėra svarbi

Technokratą lengviausią atpažinti iš jo diskurse pabrėžiamos „ateities“ ir „tikslų“ svarbos. Praktiškai visi šiandienos technokratai pabrėžia „ateities“ ir atsiribojimo nuo „praeities“ svarbą bei pristato save ir savo „politiką“ kaip geriausius įrankius konkretiems tikslams pasiekti. Iš čia, žinoma, kyla „mokslo“ ir „objektyvumo“ diskursas ir jo svarba. Ir visai nesvarbu ar kalbama apie metropolinėms klasėms svarbiausią „planetos

Bernie Sandersas

Bernie Sandersas šalia naujo pasaulio

Po Syrizos ir kitų globalią reikšmę turinčių politinių kairės projektų baigties – ypač po dar šviežio leiboristų su Jeremy Corbynu priešaky sutriuškinimo – šiandien Bernie Sandersas ant savo pečių neša visos Vakarų kairės viltis. Sanderso kandidatavimo reikšmė, žinoma, nėra tik simbolinė: JAV vis dar yra esminis globalios santvarkos polis, todėl Sanderso prezidentavimas neabejotinai turėtų reikšmingų

Gamta ir jos monstrai

Gamta ir jos monstrai

Natūraliai harmoniška gamta; gamta kaip subalansuotos reprodukcijos objektas; gamta kaip neišsemiamas jouissance šaltinis; gamta kaip metafizinis prasmės garantas; gamta, kurioje visi gyvūnai lygūs; gamta kaip nuostabus objektas, trypiamas žmogaus puikybės – visa tai nėra nieko daugiau nei Vakarų metropolinių klasių fantazija. Šlykšti, pagoniška, infantyli, antimoderni ir žmogaus orumą niekinanti ideologinė fantasmagorija. Ji neturi jokio istorinio sąryšio su

Populizmas

Populizmas: tarp kaimo ir metropolio

Žvelgiant į šiandieninę politinę erdvę ir visą nepriklausomos Lietuvos istoriją, natūraliai iškyla klausimas: ar Lietuvos kairė kada nors buvo įdomi kam nors kitam nei pati sau? Ar Lietuvos kairė buvo ir yra daugiau nei keletas pavienių iniciatyvų, kurios buvo ir yra įdomios tik pačių jų iniciatoriams? Ne. Bet tai yra kaina, kurią turi sumokėti metropolinė