Populizmas

Populizmas: tarp kaimo ir metropolio

Žvelgiant į šiandieninę politinę erdvę ir visą nepriklausomos Lietuvos istoriją, natūraliai iškyla klausimas: ar Lietuvos kairė kada nors buvo įdomi kam nors kitam nei pati sau? Ar Lietuvos kairė buvo ir yra daugiau nei keletas pavienių iniciatyvų, kurios buvo ir yra įdomios tik pačių jų iniciatoriams? Ne. Bet tai yra kaina, kurią turi sumokėti metropolinė