Lietuvos energetinė nepriklausomybė

Trumpa Lietuvos energetinės (ne)priklausomybės istorija

Sovietų Sąjunga egzistavo neįsivaizduodama savo griūties. Visos Sovietų respublikos buvo suvokiamos kaip nedaloma Sovietų Sąjungos visuma. Jos vystomi visos Sąjungos mąsto energetikos projektai rėmėsi ta pačia prielaida. Tačiau viskas pasikeitė 1990 metais. Staiga visa energetinė infrastruktūra, kuri buvo statoma su prielaida, kad atskiros respublikos niekada neturės kitokių – tuo labiau antagonistiškų – interesų santykyje viena