komunizmas ir revoliucija

Komunizmas ir revoliucija

Nuo pat Marxo laikų socialistai atsisakydavo kalbėti apie komunizmą, kaip apie substantyvią, pozityvią ateities viziją. Bet kokie bandymai apibrėžti komunistinę ateitį būdavo pasitinkami su beribiu skeptiškumu. Marxas bet kokias tokio pobūdžio utopijas vadino svajonėmis apie „kapitalizmą be savo šešėlių.“ Porevoliuciniam Leninui „komunizmas“ taip pat visada reiškė kažką tiesiogiai praktiško. Jis turėjo mažai pakantumo toli žvelgiančio

Demokratinė silpnaprotystė

Demokratinė silpnaprotystė

Jei yra viena frazė, kuri geriausiai įkūnija kairės silpnaprotystę; jos intelektualinę retardaciją; technokratinę esybę; vakarietišką, metropolinę aroganciją; politikos, valdžios ir elementariausios atsakomybės baimę, tai ta frazė yra „tiesioginė demokratija.“ Tai yra frazė, kuri įkūnija baimę veiksmo, nepadengto Kito žinojimu. Būtent tai yra šios koncepcijos esmė, kuri neturi nieko bendro su tuo, ką demokratija privalo reikšti: masių

Bloombergo būtinybė

Bloombergo būtinybė

Donaldas Trumpas reprezentuoja populistinę insurekciją prieš JAV politinį elitą, prieš „globalizmą,“ prieš visą nuo septyniasdešimtųjų besivysčiusią (politinę) kultūrą. Trumpo fenomenas priminė metropoliniam pasauliui, kad jis yra pastatytas ant kažko, ko jis niekada nepripažino. 2016 metais tas „kažas“ pralaužė metropolio vartus ir užtvindė jo gatves savo plebėjiška egzistencija. Dalykai prarado savo tyrumą. Jie nebėra savo vietose.

Lietuvos energetinė nepriklausomybė

Trumpa Lietuvos energetinės (ne)priklausomybės istorija

Sovietų Sąjunga egzistavo neįsivaizduodama savo griūties. Visos Sovietų respublikos buvo suvokiamos kaip nedaloma Sovietų Sąjungos visuma. Jos vystomi visos Sąjungos mąsto energetikos projektai rėmėsi ta pačia prielaida. Tačiau viskas pasikeitė 1990 metais. Staiga visa energetinė infrastruktūra, kuri buvo statoma su prielaida, kad atskiros respublikos niekada neturės kitokių – tuo labiau antagonistiškų – interesų santykyje viena

Ateitis nėra svarbi

Ateitis nėra svarbi

Technokratą lengviausią atpažinti iš jo diskurse pabrėžiamos „ateities“ ir „tikslų“ svarbos. Praktiškai visi šiandienos technokratai pabrėžia „ateities“ ir atsiribojimo nuo „praeities“ svarbą bei pristato save ir savo „politiką“ kaip geriausius įrankius konkretiems tikslams pasiekti. Iš čia, žinoma, kyla „mokslo“ ir „objektyvumo“ diskursas ir jo svarba. Ir visai nesvarbu ar kalbama apie metropolinėms klasėms svarbiausią „planetos

Bernie Sandersas

Bernie Sandersas šalia naujo pasaulio

Po Syrizos ir kitų globalią reikšmę turinčių politinių kairės projektų baigties – ypač po dar šviežio leiboristų su Jeremy Corbynu priešaky sutriuškinimo – šiandien Bernie Sandersas ant savo pečių neša visos Vakarų kairės viltis. Sanderso kandidatavimo reikšmė, žinoma, nėra tik simbolinė: JAV vis dar yra esminis globalios santvarkos polis, todėl Sanderso prezidentavimas neabejotinai turėtų reikšmingų

Gamta ir jos monstrai

Gamta ir jos monstrai

Natūraliai harmoniška gamta; gamta kaip subalansuotos reprodukcijos objektas; gamta kaip neišsemiamas jouissance šaltinis; gamta kaip metafizinis prasmės garantas; gamta, kurioje visi gyvūnai lygūs; gamta kaip nuostabus objektas, trypiamas žmogaus puikybės – visa tai nėra nieko daugiau nei Vakarų metropolinių klasių fantazija. Šlykšti, pagoniška, infantyli, antimoderni ir žmogaus orumą niekinanti ideologinė fantasmagorija. Ji neturi jokio istorinio sąryšio su

Populizmas

Populizmas: tarp kaimo ir metropolio

Žvelgiant į šiandieninę politinę erdvę ir visą nepriklausomos Lietuvos istoriją, natūraliai iškyla klausimas: ar Lietuvos kairė kada nors buvo įdomi kam nors kitam nei pati sau? Ar Lietuvos kairė buvo ir yra daugiau nei keletas pavienių iniciatyvų, kurios buvo ir yra įdomios tik pačių jų iniciatoriams? Ne. Bet tai yra kaina, kurią turi sumokėti metropolinė

Ekologijos ideologija

Ekologijos ideologija

Tirpstantys ledynai, padažnėjusios sausros, miškų gaisrai bei kitos gamtinių stichijų manifestacijos, gamtinės anomalijos, dislokuotos ir emigruojančios masės žmonių – visa tai yra ir bus žmonijos realybė. Tačiau klimato kaitos sustabdymas nėra vienas iš galimų žmonijos pasirinkimo variantų. Tokia problemos formuluotė yra fundamentaliai klaidinga. Esminė problema yra žmonijos prisitaikymas prie neišvengiamos klimato kaitos ir savo pačios industrinės veiklos pasekmių. O

Džokeris

Džokeris: nuo laisvės iki psichozės

Džokeris neabejotinai buvo vienas ryškiausių pastarojo dešimtmečio popkultūros kūrinių. Kaip toks, jis neišvengiamai turėjo politinių implikacijų bei iššaukė aibę politinių interpretacijų. Viena iš jų – Džokeris, kaip (kapitalistinės) visuomenės kritika. Skurdas, smurtas, elito cinizmas, protestai ir tiesioginės aliuzijos į „klasių kovą“ neabejotinai sutvirtina tokios interpretacijos logiškumą. Tačiau Džokeris jokia reikšminga prasme nėra kairysis filmas. Ne